Quote mark  Rất ấn tượng về sự chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm một cách nhiệt tình của Trainer! Thank you!  Quote mark

Thanh Van - HR, Vinamilk