Quote mark  Học được cách luôn đánh giá và hướng dẫn người khác theo đường đúng, và học được cách tiếp xúc và nắm bắt, giữ chặt những mối quan hê cũ và mới  Quote mark

Lê Thị Tú Uyên - Ajinomoto Việt Nam